De digitale pleister voor COVID-patiënten

Vanwege het grillige ziekteverloop bij corona is het UMC Utrecht een samenwerking met Philips gestart voor continue monitoring van COVID-patiënten in ziekenhuizen. Vitale data wordt via een draadloze sensor verwerkt in een slimme pleister op de borst. Deze data wordt doorgestuurd zodat COVID-patiënten in het ziekenhuis 24/7 worden gemonitord. Het systeem meet namelijk de hartslag en ademfrequentie. Daarbij wordt het zuurstofgehalte in het bloed gemeten met een saturatiemeter. Deze gegevens worden dan via de WiFi naar speciale dashboards van Philips gestuurd die op afstand via de computer uitgelezen worden.

Een uitkomst voor betere veiligheid, verminderd besmettingsrisico, overbelaste zorgmedewerkers en schaarste van beschermingsmiddelen. Bovendien kunnen patiënten dankzij de pleister vrij bewegen en geeft het een veilig gevoel om te weten dat waardes continu gemonitord worden ondanks hun verblijf in isolatie.

Nu wordt er samen met huisartsen gekeken of thuismonitoring van COVID-patiënten ook haalbaar is. Dan kunnen patiënten mogelijk sneller naar huis, in de buurt van hun familie. Verwacht wordt dat mensen, in vergelijking tot de afgesloten ziekenhuiskamer, thuis in hun vertrouwde omgeving sneller opknappen.

Benieuwd naar hoe deze slimme pleister in zijn werk gaat? Bekijk hier een video van het UMC Utrecht of lees hier meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *